Algemene voorwaarden Femvital

 

– Je gaat van start met een Femmefit Bootcamp, Zwangerfit of het Optima Mama Programma

– Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

– Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Femvital te accepteren.

– Het Optima mama programma en Zwangerfit stopt automatisch als de lessen op zijn.

– Het femmefit-abonnement bestaat uit 6, 12 of 20 credits, zijn je credits op dan worden deze automatisch opgewaardeerd met het gekozen aantal credits. Wil je het geen nieuwe credits meer geef dit dan uiterlijk 1 maand voordat je credits op zijn door een email te sturen naar info@femvital.nl

– Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door blessures. Dit dient direct te worden doorgegeven via info@femvital.nl. Je abonnement stopt na het doorgeven hiervan.

– Bij zwangerschap kan het femmefit-abonnement worden omgezet naar een zwangerfit- abonnement. Een zwangerfit-abonnement kan ook omgezet worden in een femmefit-abonnement (1 maand van tevoren doorgeven).

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

– De betaling van de eerste termijn geschiedt via overschrijving of ideal. Blijf je lid dan gaat de betaling via automatische incasso. Het bedrag wordt vooraf  geïncasseerd door Femvital, vooraf gaand aan de automatische incasso krijg je een bericht.

– Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om andere redenen, wordt de incasso na een maand nogmaals aangeboden. Je krijgt 2 weken de tijd om het bedrag alsnog over te maken. Als we na deze periode het bedrag nog niet hebben ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

– Deelname aan de lessen van Femvital wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Femvital is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

– Femvital behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.

– Tenminste 1 maand voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

– Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

– Femvital behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

– De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per mail aan de deelnemer gecommuniceerd.

– Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatst en krijg je hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Femvital contact met je op.

– De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen en de schoolvakanties gaan de workouts niet door.

– Femvital stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

– Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door Femvital, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel is het mogelijk om binnen de abonnementsduur een gemiste les in te halen op dagen dat je normaal niet traint.

– Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Wel is het mogelijk om gemiste workouts in te halen op andere dagen voor of na je vakantie (gedurende looptijd abonnement).

– Deelname aan de Femvital workout doet de deelnemer geheel op eigen risico.
Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer.

Beëindigen

– Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures of andere redenen. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven.

–  Voor het opzeggen van het femmefit-abonnement geldt 1 kalendermaand opzegtermijn.

Bijvoorbeeld: een opzegging komt 20 september binnen, de einddatum van het abonnement is dan 31 oktober (maand oktober is opzegtermijn kalendermaand).

Zonder opzegging zal het abonnement automatisch worden verlengd worden. Dit geldt niet voor een zwangerfit-abonnement dit stopt automatisch